AUTODOPRAVA

Firma nabízí mezinárodní a vnitrostátní dopravu.

 

Snažíme se držet krok se současnými trendy v oblasti ekologie, proto jsme do naší firmy pořídili vozidlo na alternativní elektrický pohon.

 

EU Pořízeno pomocí dotace EU.

Detail [›]
-
Detail [›]
-
 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název Výzvy: Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva – a) Elektromobilita

 

Název projektu: KONSTRUKTPOL – pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice

Reg. č. projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016070

Jméno žadatele: KONSTRUKTPOL s.r.o.

Termín realizace: 17. 1. 2019 – 22. 10. 2019

Způsobilé výdaje: 353.305,80 Kč

Dotace: 229.648,77 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu byl nákup elektromobilu, který podpoří rozvoj podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti – došlo k investici do elektromobilu, WV e-Golf dle projektového záměru.

Místem realizace projektu je provozovna společnosti na adrese Polní 114, Horšovský Týn, st.p.č. 1063/7, k.ú. Horšovský Týn.

Očekáváním projektu byl rozvoj podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti firmy, ale také úspora nákladů za pohonné hmoty díky investici do bezemisního provozu a snížení hlukové zátěže, neboť provoz elektromobilu je méně hlučný než provoz automobilu se spalovacím motorem.

Tento zásadní záměr se stal realitou.

Výrazným kladem pořízeného elektromobilu jsou nízké náklady na provoz, nulové lokální emise CO2 a dalších znečišťujících látek, a proto má provoz elektromobilu pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu života jak pracovníků firmy, tak i společnosti a odběratelů. Přínosem tohoto projektu bylo vyzkoušet používání elektromobilů v běžném provozu firmy a ověřit potenciál náhrady konvenčních automobilů se spalovacími motory elektromobily v celé firmě.

Při firemním používání lze elektromobily nabíjet v areálu firmy u dobíjecí stanice, která taktéž přispívá ke snížení emisí. V rámci tohoto projektu dále došlo ke snížení provozních nákladů společnosti za povinné ručení, jehož roční pojistné vyjde o téměř 50 % levněji než u běžného automobilu. Pořízení elektromobilů je dalším krokem ke snížení naší ekologické stopy a k naplňování strategie environmentálně zodpovědného podnikání.

 

Projekt „KONSTRUKTPOL – pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl dotačně podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Nízkouhlíkové technologie.