ZPRACOVÁNÍ PROFILŮ

Řezání

Pálení laserem na stroji firmy ADIGE Lasertube LT 722D umožňuje výrobu velmi přesných výpalků profilů a trubek do tolšťky materiálu 8 mm.

Detail [›]
-
Detail [›]
-